Nanokim A.Ş. olarak; Yapı Kimyasalları, Mimarlık, Mühendislik, Proje Yönetimi ve İnşaat Malzemeleri dallarında size hizmet vermektedir. Dahası için bizimle iletişime geçin.

Bunların yanı sıra diğer alanlarda sizlere güvenli ve ekonomik çözümler sunmaktadır.Mimarlık ve Yapı tasarım ve mühendislik projeleri ve dahasını Nanokim de bulacaksınız. Yapı kimyasalları üretimini Sakarya Hendek deki tesislerimizde yapmaktayız.

Nanokim Kalite Sistemi ile sizlere her zaman daha kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır. Sizde bize katılın bu kaliteden yararlanın. Hakkımızda, Kalite Sistemi, İnsan Kaynakları ve Müşteri Memnuniyeti sayfalarımıza bekliyoruz.Nanokim Isı Yalıtım Harçları, Sakarya Hendek de bulunan Nanokim Kurumsal ile iletişime geçin. Kalite sistemi, kalite politikaları ve diğer politikalarMantolama ve Isı Yalıtım Harçları.Yapı kimyasalları üretimi ve Isı Yalıtımı ve Mantolama Artık yeni yasalarla devletimizin de Isı Yalıtımı konusu üzerinde hassas davranmaktadır. Yapılara mantolama yaparak ısı kayıplarını en az seviyeye çekmeye çalışmaktayız. Bu sayede daha konforlu ve ekonomik bir hayat sürmeye çalışmaktayız. Yapı Hizmetleri, Mimarlık ve Yapı tasarım ve mühendislik projeleri ile hizmetinizdeyiz. Kalite Politikaları.

Kalite Yönetim Politikaları

NANOKİM müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak maksadıyla toplam kaliteyi hedefler ve bu amaca ulaşmak için:

 • Gücünün kaynağının insan olduğu bilinciyle çalışanlarını değişim ve yenilik için araştırmacı ve katılımcı olmaları yönünde motive eder.
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek ürünleri araştırır.
 • Mevcut olanları geliştirir ve verimi arttırmak için bireysel başarının katkılarını da kullanarak takım çalışmasını ön plana çıkarır.
 • İnsan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve güvenliği için azami özeni gösterir.

Yapı kimyasalları ve endüstri ürünleri üreten ve ticaretini gerçekleştiren firmamız; ürünlerinin araştırma ve geliştirme, tedarik, üretim, depolama, nakliye, uygulama ve atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili faaliyetlerinde, çevre ve güvenliğine yönelik konularda;

 • NANOKİM Yasal koşullara ve standartlara uyumu sağlar.
 • NANOKİM Doğal kaynakları korur, kullanımını azaltmak için çaba sarf eder, kirliliği azaltıcı ve önleyici yöntemler uygular.
 • NANOKİM Kurduğu sistem çerçevesinde, hedeflerini belirler, gözden geçirmelerle performansının sürekli yükseltilmesini ve sisteminin devamlılığını sağlar.
 • NANOKİM Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve toplumu çevre bilincini geliştirecek şekilde, faaliyetleri hakkında bilgilendirir.
 • Üçlü sorumluluk uygulamasını sürdürerek kurduğu sistemin etkinliğini ve yaygınlığını artırır.

NANOKİM Tesislerimizde çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkı olduğu gibi sorumlu bir davranışla bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma görevi vardır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel performans göstergelerimizden birisi olup, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde en öncelikli konumuzdur.

 • Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışma ortamlarını sağlıklı hale getirmek;
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumları tespit etmek,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyede uygulamak,
 • Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
 • İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği yönetim sisteminin etkin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi, ana politikamızdır.

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” şirketimiz çalışma kültürünün temel taşlarındadır. Bu amaçla düzenli olarak, profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler verilmekte ve çalışanlarımızda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” bilinci geliştirilmektedir. Bu yöntemle sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.